Women Bathing, Eligio Pichardo

Eligio Pichardo. Women Bathing. 1950
Mujeres en el baño (Women Bathing),
Oil on Canvas

About the Artist
Eligio Pichardo Was born 1930 in Salcedo, and died 1984.